Recent Changes

Tuesday, March 2

 1. page Startdocument edited ... Anna Talsma 1574079 anna.talsma@student.hu.nl 06-29532957 0566-840364 Altijd Geert Kap…
  ...
  Anna Talsma
  1574079
  anna.talsma@student.hu.nl
  06-29532957
  0566-840364

  Altijd
  Geert Kappé
  1574978
  geert.kappe@student.hu.nl
  geen
  040-2544478

  's avonds van 19:00 tot 22:00 uur, behalve dinsdag
  Niels van Pelt
  1572897
  niels.vanpelt@student.hu.nl
  06-28551030
  0186-601045

  Na 17:00u
  Marco van Gijzen
  1574429
  marco.vangijzen@student.hu.nl
  06-24758074
  geen

  Overdag tussen 9:00 en 17:00 uur
  's avonds tussen 20:00 uur en 23:00 uur
  ...
  Joke Alink
  Docente
  joke.alink@hu.nl
  Afspraken omtrent onderlinge communicatie:
  Via RSS Feeds worden de groepsleden geïnformeerd over alle wijzigingen op de wiki. Alle leden moeten zich wel afzonderlijk op deze feeds abonneren. Daarnaast zullen we veelal via e-mail communiceren en spreken we af minimaal 2 maal per week onze e-mail te checken. Voor dringende zaken zullen we telefonisch contact hebben. In het overzicht van de groepsleden is een kopje bereikbaarheid opgenomen zodat we te allen tijde kunnen zien wie, wanneer het best bereikbaar is.
  (view changes)

Friday, January 29

 1. page Constructivisme edited ... De vrije school van grondlegger Rudolph Steiner. (Dit is de meest liberale vorm van onderwijs …
  ...
  De vrije school van grondlegger Rudolph Steiner. (Dit is de meest liberale vorm van onderwijs waarin het kind bijna volledig bepaalt wat en hoe er geleerd wordt)
  Een belangrijke factor bij al deze stromingen is een stimulerende, uitdagende werkomgeving waarin de lerende veel prikkels krijgt om informatie tot zich te nemen.
  MijnDe persoonlijke mening van de auteur
  Daar waar het behaviorisme de leerling als mens volledig vergeet (iedereen kan hetzelfde leren, wat je leert wordt bepaald door de instructies) houdt het cognitivisme wel rekening met de menselijke factor maar generaliseert dit door te stellen dat een mens in de basis een computer is.
  De leertheorie van het constructivisme spreekt mij daarom enorm aan omdat deze uitgaat van de mens als individu. Ik wil dit graag onderbouwen aan de hand van een aantal voorbeelden:
  ...
  Voel je je daarentegen niet prettig in een leeromgeving, zijn er andere zaken die je aandacht vragen (zoals bij mij de afgelopen weken een noodzakelijke verbouwing van het toilet) of ben je ziek dan zal het veel lastiger zijn die concentratie op te brengen.
  Het constructivisme houdt in alle facetten rekening met de mens als individu. Het stelt dat een leeromgeving optimaal moet zijn afgestemd op de leerling om een zo hoog mogelijk rendement te bereiken. Het is op de leerling geörienteerd in tegenstelling tot het behaviorisme (kennis geörienteerd) of het cognitivisme (leerkracht geörienteerd) en doet daarom recht aan ieder mens als leerling!
  Marco van Gijzen.Gijzen
  De mening van overige groepsleden
  Via het discussieforum hebben groepsleden hun mening op het constructivisme gegeven. Omdat deze meningen afwijken van die van mij, maar gevoed zijn uit de praktijk (ik sta zelf nog niet voor de klas) vind ik het waardevol ze hier te vermelden.
  (view changes)
 2. page Behaviorisme edited ... Eerst beloningen geven in de vorm van bijv. liefde of bescherming tegen de boze buitenwereld. …
  ...
  Eerst beloningen geven in de vorm van bijv. liefde of bescherming tegen de boze buitenwereld. Of een redding beloven bij goed gedrag, oftewel leven volgens de voorschriften van de sekteleider, als de wereld ondergaat. Maar als de aanhangers het geloof in hun leider verliezen, dan volgen er harde maatregelen.
  Dit zijn typische gevallen van hersenspoelingen door middel van operant conditioneren.
  MijnDe persoonlijke mening van de auteur
  Ik geloof niet dat een mens blanco wordt geboren en naar wens kan worden gevormd. Iedereen heeft bij geboorte al bepaalde karaktereigenschappen. Denk maar aan dat de ene baby meer huilt dan de andere baby. In het voorbeeld van klassiek conditioneren noem ik een konijn dat gaat gillen bij het zien van een witte jas. Ik heb echter meerdere konijnen die ook regelmatig zijn geprikt en geen reactie vertonen. Hiermee wil ik zeggen, dat de een vatbaarder is dan de ander en dat geldt ook bij de mens.
  Dat men in staat is te leren volgens het principe van klassiek conditioneren, geloof ik wel. Denk maar aan de kleur rood, deze staat in het verkeer voor een verbod of gevaar. Daarentegen staat groen voor veilig. Men trapt automatisch de rem in bij het zien van een verkeerslicht dat op rood staat en doet dat niet bij groen licht. Als ik een rood zakje chips zie, denk ik echter niet dat het weleens een gevaarlijk zakje zou kunnen zijn (discrimininatie).
  Leren volgens het principe van operant conditioneren heeft volgens mij grenzen. Je kunt mij een miljoen euro geven, maar veters strikken zal ik nooit goed kunnen. Een mens kan leren naar vermogen en kunnen, en daar helpt een beloning in dat geval niet.
  MeningAnna Talsma
  De mening
  van Niels
  De beschouwing van een kind volgens het Behaviorisme is al oud. We leren zwaardvechten door als kind al met een houten zwaard op elkaar in te hakken. We leren schrijven door eerst mooie krullen te maken en dan letters. Het gewenste gedrag wordt aangeleerd door oefenen en oefenen, dit werkte al eeuwen voldoende. Toen de wetenschap toenam en daarmee ook de scholing (van kinderen) werd dit principe voortgezet. Ook kennis moet worden ingeslepen door oefening.
  Augustinus, de beroemde kerkvader in de 5e eeuw, schrijft in zijn boek 'Belijdenissen' al over het regiem dat wordt gevoerd om hem en zijn mede leerlingen het Grieks aan te leren. In hetzelfde stuk vraagt hij zich af hoe het toch komt dat hij van Latijn houdt en het Grieks zo haat. Het Latijn is hem aangeleerd toen hij nog klein kind was, hij mocht fouten maken en spelenderwijs maakte hij deze taal zich eigen.
  (view changes)
 3. page Cognitivisme edited ... Wie past het toe? Heel veel leerkrachten passen het toe. Ook bij sportinstructie en bedrijfst…
  ...
  Wie past het toe?
  Heel veel leerkrachten passen het toe. Ook bij sportinstructie en bedrijfstrainingen wordt het veel toegepast. Het principe is dan: de leerling volgt eerst de les die bestaat uit een presentatie van de theorie en voorgedane voorbeelden. Daarna gaat de leerling zelf oefenen onder begeleiding van de leerkracht. De leerling krijgt verder nog huiswerk om ook thuis (in een andere omgeving en geheel op eigen wijze) het onderwerp verder uit te diepen en oefeningen te doen.
  Mijn VisieDe persoonlijke visie van de auteur
  In tegenstelling tot het behaviorisme, wordt door het cognitivistische methode van leren gepoogd de complete hersenen te activeren bij het leren en ligt de nadruk op het verwerken van de informatie op vooral het intelectueel niveau (de hersenen). Het constructivisme gaat nog wat verder en laat ook de sociaal maatschappelijke situatie en de voorkennis van de lerende een rol spelen bij het leren. Daar ik er vaak naar streef mijn lesstof compleet te presenteren, vind ik het constructivisme een betere en meer uitgebreide leermethode. Bij mijn lessen probeer ik ook altijd aan te sluiten op de voorkennis van de leerlingen d.m.v. vragen. Op die manier ontdekken de leerlingen voor een deel zelf hoe de wereld in elkaar zit. Dat is veel leuker dan het van de docent te horen en bovendien blijft de informatie beter hangen.
  Mijn ervaring m.b.t. het cognitivisme:
  ...
  Voorbeeld 1: Bij het bouwen van een weerstation door brugklassers, merkte ik dat een aantal leerlingen moeite hadden met het lezen van de bouwinstructie. Daardoor bouwde ze langzamer. Ik heb ze toen het advies gegeven ook het voorbeeld weerstation goed te bekijken. Toen ging het bouwen een stuk vlotter. Die leerlingen waren dus duidelijk heel visueel ingesteld en hadden moeite met begrijpend lezen.
  Voorbeeld 2: Het onderwerp "dichtheid" in 2-havo werd geïllustreerd met een verhaaltje en een plaatje van een visblaas in het lichaam van een vis. Dit was te abstract vond ik. Toen heb ik met een plastic spuit een visblaas nagemaakt en de werking gedemonstreerd in een kleine glazen bak. Dit sprak de leerlingen meer aan en zo hebben ze toch meer geleerd.
  Geert Kappé
  Opmerking van Niels:
  Door rekening te houden met de werking van de hersenen kunnen we op een effectievere manier deze hersenen kennis bijbrengen. Het risico is dat we een klas zien als 25 stel hersenen die gevuld moeten worden. Dan kunnen we deze op een effectieve manier vullen maar het kind eromheen vergeten.
  (view changes)
 4. page Mening en visie edited ... Ook het constructivisme heeft volgens ons echter beperkingen. Het is een mooie methode om bijv…
  ...
  Ook het constructivisme heeft volgens ons echter beperkingen. Het is een mooie methode om bijvoorbeeld in projectvorm te gebruiken maar bij het aanleren van een stuk theorie aan een klas van 30 leerlingen is het onmogelijk om iedere leerling op zijn eigen niveau en manier aan te spreken. Ook is het door de grote mate van vrijheid lastiger om vast te stellen of leerlingen de vereiste kennis bezitten.
  Conclusie
  ...
  beste rendement behaald worden.worden behaald. Wij vinden
  Onze favoriete "denker"
  ...
  dat een leerlingenleerling een betere
  (view changes)
 5. page Presentatie edited Presentatie De presentatie Als afsluiting hebben we een presentatie gegeven met onze WIKI-si…

  PresentatieDe presentatie
  Als afsluiting hebben we een presentatie gegeven met onze WIKI-site als onderwerp.
  De opdracht was een originele presentatie te verzorgen.
  Tijdens de afsluitende les zouden vier groepen een presentatie geven over hetzelfde onderwerp. We hebben daarom gezocht naar een “niet zo theoretische” en luchtige vorm van presenteren. De ideeën varieerden van “Wie ben ik” tot “Het Lagerhuis” en van “Ik hou van Holland” tot “Wie van de drie”. Wel stond voor ons vast dat het een interactieve presentatie moest zijn waar het publiek bij betrokken zou worden. Toen Geert zo langs zijn neus weg meldde dat hij nog 4 elektronische quiz-kastjes had liggen met een brandend lampje voor de snelste “drukker” was ons idee gerijpt.
  We hebben vragen verzonnen met betrekking tot de drie beschreven leertheorieën en hebben deze in een smeuïge powerpoint-presentatie gegoten. Vervolgens hebben we van elk groepje één lid gevraagd als kandidaat aan onze quiz mee te doen. Met Marco als quizmaster en Anna, Geert en Niels als panelleden die het goede bordje omhoog staken gingen we van start. Daar waar de kandidaten bij de eerste twee vragen nog wat terughoudend waren, werden ze naarmate de quiz vorderde steeds fanatieker. Het venijn zat hem, zoals zo vaak, in de staart. Bij de laatste vraag, die goed was voor twee punten, stonden twee kandidaten op een gelijk puntenaantal. Kandidaat nummer drie zat op het vinkentouw met één punt minder. Kandidaat nummer vier was helaas kansloos. De twee koplopers zaten met de handen aan de knoppen maar zoals een welbekend spreekwoord zegt “Als twee honden vechten om een been….” De kandidaat met één punt minder ging met de overwinning, en een goed fles Russische “Lev Semjonovitsj Vygotski” Wodka aan de haal.
  ...
  te bekijken.
  Type in the content of your page here.
  {Presentatie WIKI groepsopdracht.pps}
  (view changes)
 6. page Presentatie edited {Presentatie WIKI groepsopdracht.pps} Type Presentatie Als afsluiting hebben we een presentat…
  {Presentatie WIKI groepsopdracht.pps} Type
  Presentatie
  Als afsluiting hebben we een presentatie gegeven met onze WIKI-site als onderwerp.
  De opdracht was een originele presentatie te verzorgen.
  Tijdens de afsluitende les zouden vier groepen een presentatie geven over hetzelfde onderwerp. We hebben daarom gezocht naar een “niet zo theoretische” en luchtige vorm van presenteren. De ideeën varieerden van “Wie ben ik” tot “Het Lagerhuis” en van “Ik hou van Holland” tot “Wie van de drie”. Wel stond voor ons vast dat het een interactieve presentatie moest zijn waar het publiek bij betrokken zou worden. Toen Geert zo langs zijn neus weg meldde dat hij nog 4 elektronische quiz-kastjes had liggen met een brandend lampje voor de snelste “drukker” was ons idee gerijpt.
  We hebben vragen verzonnen met betrekking tot de drie beschreven leertheorieën en hebben deze in een smeuïge powerpoint-presentatie gegoten. Vervolgens hebben we van elk groepje één lid gevraagd als kandidaat aan onze quiz mee te doen. Met Marco als quizmaster en Anna, Geert en Niels als panelleden die het goede bordje omhoog staken gingen we van start. Daar waar de kandidaten bij de eerste twee vragen nog wat terughoudend waren, werden ze naarmate de quiz vorderde steeds fanatieker. Het venijn zat hem, zoals zo vaak, in de staart. Bij de laatste vraag, die goed was voor twee punten, stonden twee kandidaten op een gelijk puntenaantal. Kandidaat nummer drie zat op het vinkentouw met één punt minder. Kandidaat nummer vier was helaas kansloos. De twee koplopers zaten met de handen aan de knoppen maar zoals een welbekend spreekwoord zegt “Als twee honden vechten om een been….” De kandidaat met één punt minder ging met de overwinning, en een goed fles Russische “Lev Semjonovitsj Vygotski” Wodka aan de haal.
  Mocht je als lezer de moeite hebben genomen om onze WIKI-site te bestuderen dan kun je middels de link aan de onderkant van deze pagina de powerpoint-presentatie bekijken en je kennis testen. Ook als je alleen wilt weten welke vragen we hebben verzonnen dan nodigen wij je uit de presentatie te bekijken.
  Type
  in the
  (view changes)
 7. page Presentatie edited {Presentatie WIKI groepsopdracht.pps} Type in the content of your page here.
  {Presentatie WIKI groepsopdracht.pps} Type in the content of your page here.
  (view changes)

More