Inleiding


Deze WIKI-site is een groepsopdracht voor het vak “Kijk op leren en leerlingen” aan de Hogeschool Utrecht.
De groep bestaat uit de 1e jaars studenten “Leraar Natuurkunde”:

- Anna Talsma
- Geert Kappé
- Niels van Pelt
- Marco van Gijzen

De opdracht luidde als volgt:

Je gaat met je groep een antwoord zoeken op de onderzoeksvraag:

Welke ideeën van belangrijke leerpsychologen zijn terug te vinden in het onderwijs van nu?


Deelvragen:

 1. Wie waren belangrijke denkers over leren? (Probeer er één te kiezen uit elk tijdvak)
 2. Wat waren hun belangrijkste ideeën?
 3. Zijn die ideeën door anderen tegengesproken?
 4. Hoe zie je die ideeën tegenwoordig in de scholen terug?

Wij hebben besloten om de opdracht op te delen in drie leertheorieën. Anna heeft het behaviorisme onderzocht, Geert het cognitivisme en Marco het constructivisme. Niels heeft bij alle drie de leertheorieën voor verdieping gezorgd. Daarnaast heeft hij alle pagina’s naast de beoordelingsmatrix gelegd en gecontroleerd of ze aan de criteria voldeden. Bovendien heeft hij zijn mening vanuit de praktijk beschreven omdat Niels de enige is in onze groep die voor de klas staat.

Naast deze inleidende pagina bestaat onze WIKI-site uit de volgende pagina’s:


 • Startdocument. Deze pagina beschrijft de afspraken die we aan het begin van de opdracht met elkaar hebben gemaakt over onderwerpen zoals “onderlinge communicatie”, “deeltaken en deadlines” en “planning”.
 • Behaviorisme. Deze pagina beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de leertheorie van het behaviorisme.
 • Cognitivisme. Deze pagina beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de leertheorie van het cognitivisme.
 • Constructivisme. Deze pagina beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de leertheorie van het constructivisme.
 • Mening en visie. Deze pagina beschrijft de groepsmening en -visie op basis van de onderzoeksresultaten. Ook beschrijven wij hier onze favoriete “denkers”.
 • Presentatie. Hier beschrijven we hoe we aan het eind van de opdracht onze resultaten hebben gepresenteerd.
 • Bronvermelding. De op deze pagina genoemde bronnen hebben wij als inspiratie voor onze WIKI-site gebruikt. Omdat we de informatie uit de verschillende bronnen in onze eigen woorden hebben herschreven hebben we ervoor gekozen de bronvermelding niet in de teksten zelf te zetten maar op een aparte pagina